December 19, 2017

הסתגלות והתאמה לתנאי השוק המשתנים במהירות הם תנאי הכרחי לחברות הרוצות לשרוד ולשגשג.

אולם שינוי התנהלות חברה יוצר לא פעם התנגדות של עובדים ואפילו של חלק מהמנהלים.

רתימת העובדים כשותפים במהלך השינוי תהפוך אותם ממעכבי השינוי למחוללי השינוי. בכך, יוסר החלק הקשה ביותר בתהליך...

Please reload

Recent Posts
Please reload